ndti logo
To choose where to live is a natural right!
To support someone whose
life is in danger is a law!

No Deportations to Iran

Our ultimate goal is to create public awareness and lobby the government to change the immigration laws based fully on human rights and not on political and financial interests of the country. When the media talk about the lack of human rights in Iran, serial tortures and executions in prisons, at the time developed countries apply heavy political and economical sanctions against Iran, our government continues to deport people whose lives could be in danger in Iran.

 

No Deportations to Iran is a collective of individuals who work together for the same non profit goal.

No Deportations to Iran is a collective of individuals who work together for the same non profit goal.

Get Involved

Media  
petition_logo
 

July 16,  2015  - Iranstar  & Shahrema Persian Weekly Newspapers
با تشکر از ایران استار و شهرما

مسعود آزاد شد

در این میان نام یک نفر بنا به خواسته خودش هیچوقت بر زبان نمیاید. فردی که در پشت صحنه، از روز اول بزرگترین کمک ها را به پناهجویان کرده و بسیاری از آنها تا به امروز از آن مطلع نمیباشند. بی شک بدون مایکل پارسا و آشنائی او با جیسون کنی، وزیر سابق مهاجرت و شهروندی، حمایت از پناهجویان میتوانست با مشکلات بیشتری مواجه گردد.

 

June 25,  2015 - Iranstar  & Shahrema Persian Weekly Newspapers
با تشکر از ایران استار و شهرما

تلاش برای رهائی پدر و همسر

چگونه میتوان خود را یک فعال حقوق بشر دانست و از مشکلات پناهجوئی مسعود حاجیوند که به مدت یکسال  در بند اداره مهاجرت کانادا میباشد بی خبر بود. چگونه میتوان در جریان سختی هائی که خانواده مسعود در این مدت متحمل شده است بود و با آنها همراه نشده و اقدامی نکرد. جای تاسف دارد که کامیونیتی چند صد هزار نفره ما که هر کدام به نحوی با درد پناهجوئی و مهاجرت آشنائی دارد در حمایت از پناهجویان بی تفاوتی از خود نشان میدهد.


June 18, 2015
They treat us like garbage':
Canada’s rising immigrant detentions operate in a legal black hole.


 
May 07,  2015 - - Iranstar  & Shahrema Persian Weekly Newspapers
با تشکر از ایران استار و شهرما
عدالت اجتماعی نیاز به حمایت و مشارکت دارد

راستی ما که برای آزادی و بخصوص آزادی بیان و حقیقت گوئی یقه خود را از هم میدریم، و یا رگ های گردنمان را بیرون میدهیم، آیا چیزی هم از برای گفتن داریم؟ و یا آیا گوش هایمان برای شنیدن حقیقت از دهان مخالفین آمادگی دارند؟ بخصوص اگر در گفته های آنها حقایقی هم وجود داشته باشد که هستی ما را زیر سئوال ببرد، و نمایان سازد که پندار و کفتار و کردار ما جز شعاری بیش نبوده تا بتوانیم از طریق آنها برای خود هویتی اجتماعی کسب نمایئم. حاضریم در محیطی بسته هر نقشی را بازی کرده، تعریف و تمجید حاضران را برانگیزیم ولی نمیخواهیم که آنچه در آن محفل گذشت به بیرون درز کند.


April 30,  2015 - - Iranstar  & Shahrema Persian Weekly Newspapers
با تشکر از ایران استار و شهرما
حقیقت - مصالحه - مشارکت

سال  گذشته کمیته های اجرائی کنگره ایرانیان در ماه جولای  شروع به فعالیت می کنند. کمیته حقوق بشر نیز با شرکت تعدادی از فعالان اجتماعی و پناهجویان تشکیل و فعالیت های خود را را آغاز مینماید. در ابتدا هیچ یک از اعضاء هییت مدیره علاقه ای به این کمیته نشان نداده، و تا پایان ماه اکتبر این کمیته بدون حضور عضوی از هییت مدیره، جلسات هفتگی خود را تشکیل میداد. صورت جلسه های این گردهمائی ها موجود میباشند و میتوان از طریق سایت "همبستگی و حمایت" به آنها دسترسی داشت.


February 19, 2015
سایت روزنه
کانادا اقامت پناهنده‌های تقلبی را لغو می‌کند


February 19, 2015 - Shahrvand - Persian Weekly Newspapers
شهروند

aاعتراض صدها نفر علیه سیاست ضد پناهندگی
 دولت کانادا در مقابل زندان لیندزی - ایرج رضائی

 


October 16,  2014- Iranstar  & Shahrema Persian Weekly Newspapers
با تشکر از ایران استار و شهرما

  حمایت از پناهجویان در سه سال گذشته طولانی ترین و موفق ترین مبارزه کامیونیتی با یکی از بی عدالتی های اجتماعی بوده است

فرزاد تهرانی ادیب آخرین پناهجوئی بود که در نوامبر 2011 بدون آنکه حمایت قابل توجه ای از او صورت گیرد به ایران دیپورت شد. از ژانویه  2012 زمانی که کاووس صوفی در معرض دیپورت قرار گرفت، صفحه جدیدی در تاریخچه بازگشت های اجباری پناهجویان ایرانی از کانادا گشوده شد. 


October 09, 2014 - Shahrvand - Persian Weekly Newspapers
شهروند

سخنی با کامیونیتی ایرانیان در باب مشکلات و معضلات

 پناهندگان ایرانی/ ایرج رضایی


 

July 10,  2014 - Iranstar  & Shahrema Persian Weekly Newspapers
با تشکر از ایران استار و شهرما
   

حمایت از مسعود حاجیوند و دیگر پناهجویان ایرانی
 از وظایف کنگره و کامیونیتی میباشد

مدتها طول کشید تا بالاخره دریابم منی که حمایت از پناهجویان را در صدر فعالیتهای اجتماعی خود قرار داده ام، چرا هر بار که کلمه دیپورت را بر زبان میاورم بغض در گلویم نشسته و یا اشگ در چشمانم جمع میشود. در طول تاریخ دیپورت، جابجائی اختیاری و یا اجباری فردی و یا جمعی انسانها به دفعات متعدد اتفاق افتاده است. ولی هیچکدام از نظر قساوت، بیرحمی،  و ددمنشی قابل مقایسه با دیپورت 6 میلیون یهودی که در جنگ جهانی دوم بوقوع پیوسته است، نمیباشد.

July 03,  2014 - Iranstar  & Shahrema Persian Weekly Newspapers
با تشکر از ایران استار و شهرما 
 

کنگره ایرانیان - لایحه C24

 دیپورت مسعود حاجیوند

جهت پی بردن به ماهییت اصلی و نهفته در لایحه جدید شهروندی شاید لازم باشد با دیدی وسیعتر به موضوع بنگریم. آن عده که تحت لوای حفاظت از منافع کانادا دست به این حرکت تبعیض گرایانه میزنند، چه منافعی را عنوان میکنند؟ کدام کانادا را در ذهن میپرورانند؟ ماهییت آن تبیعض ها کدامند؟

February 26, 2013 - - Iranstar  & Shahrema Persian Weekly Newspapers
با تشکر از نشریه شهرما برای چاپ این مقاله

سپهر حاجی پور با آنکه برای بار دوم
حکم ديپورتش لغو شده هنوز در زندان است

با اينکه از کشوری گريخته ايم که در آن استبداد، ظلم، تبعيض و بی عدالتی بيداد ميکند و به کشوری آمده ايم که در جهان سردمدار عدالت، حقوق بشر و آزادی ميباشد باز هم می بينيم که بايد فرياد زده و برای حمايت از آنی که تحت ظلم قرار گرفته داد و بيداد کنيم. چه ما آن مار گزيدگانی هستيم که خود را مسئول نيش و زهر خوردن خود ميدانيم. چه اگر در همانقدم اول پای ظالم را شکسته بوديم اين چنين هيولائی نميشد که هتک حرمت کرده، به ناموس و  مال و جانمان تجاوز کند و راهی جز از خانه و وطن گريختن و يا آه کشيدن و با درد ساختن برايمان باقی نگذارد.

December, 2013 - Iranstar  & Shahrema Persian Weekly Newspapers
با تشکر از نشریه ایران استار برای چاپ این مقاله

حمایت از 600 مهاجر در بند (شامل 6 ایرانی)

در چند هفته ای که گذشت، شاهد جنب و جوش و اتفاقات  قابل توجه ای در کامیونیتی بوده ایم. غم از دست دادن مهیار مریدی و بابک مهیم، فرزندان جوان دو چهره سرشناس و فعال جامعه، و مجالس بزرگداشتی که از برای این دو عزیز از دست رفته، از طرف خانواده هایشان برپا شد، وحضور بیشت از دو هزار نفر در یکی و چهارصد الی پانصد نفر در دیگری، این هیجانات را به اوج خود رساند.

March 22, 2013 - Iranstar  & Shahrema Persian Weekly Newspapers
با تشکر از نشریه
ایران استار و شهرما برای چاپ این مقاله

9 پناهجو چشم امید به من و شما دوخته اند

بهار از راه ميرسد. ايام فرخنده نوروز است. بازار های نوروزی، تبريک های سال نو حضوری يا از طريق تلفن، ايميل و يا در نشريات و يا خنده های بهاری بر لبها، همگی نشان از آنند که سنت فرهنگی و قديمی نوروز، بار دگر ما را به هم نزديکتر کرده، و به يادمان می آورد که دارای يک هويت و از يک آب و خاک هستيم. با اينکه سالها و فرسنگها از وطن دور می باشيم، سعی کرده ايم که اين آيين کهن را حفظ کرده و آنرا به فرزندانمان منتقل کنيم. متاسفانه، 9 پناهجوئی که در حال اخراج شدن از کانادا ميباشند، به جای اين شور و حال، با دلهره و اضطراب و ترس از بازگشت به ايران در گير می باشند. اخراج آنان با همزمان شدن اين ايام درد آنان را دوچندان کرده است.

March 14, 2013 -  Iranstar  & Shahrema Persian Weekly Newspapers
با تشکر از نشریه شهرما برای چاپ این مقاله

انگاری جناب وزیر کامیونیتی
 ما را هدف قرار داده است

 اگر کامونيتی ما با مسئله بسته شدن نا عادلانه حسابهای بانکی تعدادی از به نحو ديگری TD افراد جامعه مان در سال گذشته توسط بانک برخورد کرده بود، شايد مسئولين حکومتی در باره بازگشت اجباری پناهجويان به ايران با دقت و تعمق بيشتری عمل می کردند. قطع جريان اعتراض جمعی به عملکرد تبعيضی و غير قانونی بانک در همان اوائل حرکت، خوشنودی از چند ملاقات فرمايشی با روسا و مسئولين بانک، و دريافت پاره ای توضيحات از سر بازکنی و تلقی آنها به عنوان پيروزی، در مجموع جز دلسرد و نا اميد کردن جامعه به قدرت و حرکت جمعی، نميتواند نتيجه ديگری داشته باشد.  


December 29, 2011 -  Salam Toronto - Persian Weekly Newspapers
سلام تورنتو
  -556

وظیفه جامعه ایرانی - کانادائی در برابر حلقه های ضعیف تر

سعید سلطانپور صفحه 20


facebook_logo

yahoogroup_logo

How to write letters to officials
Officials' Contact Information
Contact Media
Collect Signatures
Spread the word
Symposium 2015
ICC Human Rights Committee
ICC Letter to Government
Meeting with Ahmad Shahid
Kavoos S. - January 2012 - PR
Reza J. - March 2012 - PR
Mohammad H.- March 2012 - U
Jamal H.- March 2012 - VD
Jalaleddin M. - March 2012 - VD
Mustafa S. - August 2012 - PR
Sara D. - September 2012 - PR
Hesam D. - September 2012 - PR
Mehdi M. - November 2012
Sepehr - February 2013
Payam A. - March 2013
Roya - March 2013
Moloud H. - March 2013
Majid N. - March 2013
Mahboubeh - March 2013
Farzad K. - March 2013 PR
Bita K. - March 2013 PR
Nasser M. - VD
Arash R. - May 2013
Hossein J. G. - Current
Mahdi J. G.- Current
Monika
Milad M. B. - June 2013 - VD
Tahereh
Ali H.
Mohammad S. July 2013 (Gambia)
Amir K.
Hossein J. G.
Moein M.
M. N. -
Ehsan G.
Aslan Z. - June 2014 - PR
Azam Z. - June 2014 - PR
Masoud H. July 2014 - Current
Behrouz R. September 2014
Saeid R. September 2014 Current

Last Edited 31/10/2016 - For all comments on this site info@signandprint.ca